Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020

do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

 

1) Dla uczniów po Gimnazjum

 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

 - Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopniai do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

 

2) Dla uczniów po Szkole podstawowej

 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

 - Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podania (dla uczniów po gimnazjum i po szkole podstawowej):

Podanie o przyjęcie do Technikum

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

 

(w/w pliki w formacie pdf)

 

 

EFS poziom polskie kolor