Przewodniczący - Hanna Zagórska

Wiceprzewodniczący - Marzena Wietecha

Sekretarz - Małgorzata Ziółkowska

Skarbnik - Gabriela Wysocka

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS poziom polskie kolor