Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017-2018

 

Przydział szatni dla poszczegolnych klas

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład Samorządu:

KAROLINA WIŚNIEWSKA, 2 TŻIUG/TE - Przewodnicząca SU , funkcje: przedstawiciel "głosu" uczniów, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer, informacje na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

MONIKA SADOWSKA, 3 TA/TU/TE- Z-ca Przewodniniczącej SU, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer (w zastępstwie), informacja wewnętrzna w szkole i informacja na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

MONIKA CYBULSKA 4 TCPG- Tablica informacyjna z planem lekcji - informacja na FB w grupie szkoły (administrator) do kwietnia 2018 oraz protokołowanie spotkań SU

DAMIAN PIOTROWSKI 2TI/TR- Tablica informacyjna z planem lekcji- informacja na FB w grupie szkoły (administrator, w zastępstwie za M. Cybulską) oraz łącznik z Administratorem szkolnym i sekcją od sprzętu nagłaśniającego.

OLIWIA PESTA 2 TCPG/TUISEO- Sekcja artystyczna- plakaty informacyjne, ulotki, napisy, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

ALBERT MEDERSKI 2 TCPG/TUISEO-Sekcja artystyczna- plakaty informacyjne, ulotki, napisy, kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOKUS, organizacja reportera na uroczystości.

MONIKA KOBYLSKA 2 TŻIUG/TE- Sekcja artystyczna- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt ze szkolnym kołem wolontariatu i PCK

OLIWIA KOPAŃSKA, 1C SB1s - łącznik z klasami ZSZ i szkoły branżowej, sekcja artystyczna- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt ze szkolnym kołem wolontariatu i PCK

 

 

 

 

EFS poziom polskie kolor