Harmonogram Praktyk zawodowych na rok szkolny 2017 - 2018 dla Technikum

Typ szkoły

Zawód

Klasa

Semestr

Czas trwania

Termin

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

III

II

4 tygodnie

09.04.2018 – 09.05.2018

1,2,3 maja 2018 dni wolne

Technik agrobiznesu/Technik ekonomista/Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

III

I

4 tygodnie

18.09.2017 – 13.10.2017

Technik cyfrowych procesów graficznych

III

II

4 tygodnie

26.02.2018 – 23.03.2018

Technik informatyk

III

I

4 tygodnie

22.11.2017 – 20.12.2017

 

EFS poziom polskie kolor