20171106 101631Dnia 6 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się Etap Szkolny XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą tegorocznej olimpiady jest: "Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu". Oprócz tej tematyki uczniów obowiązuje znajomość szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu człowieka, biologiczno – chemicznych aspektów żywienia, technologii gastronomicznej. Do etapu szkolnego (testu) przystąpiło 25 osób z klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Magdalena Różyńska z klasy II Technikum Ekonomicznego. Do etapu okręgowego, który odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w Szczytnie, zakwalifikowały się: Natalia Brzezińska i Daria Januszewska, obie z klasy III TŻiUG. Trzecie miejsce zajęła Magda Różyńska, niestety tylko dwie osoby mogą uczestniczyć w eliminacjach okręgowych. Dziękuję wszystkim uczniom za udział w olimpiadzie oraz zainteresowanie tematyką żywieniową i profilaktyką zdrowotną. Uczennicom, które osiągnęły najlepsze wyniki, życzę wytrwałości w dalszej nauce przygotowującej do II etapu olimpiady i powodzenia !!!

Dorota Brozdowska

EFS poziom polskie kolor