wyraz to w pixela ach
We wtorek, 12 grudnia, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Wyraź to w Pixel-ACH!” połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień. Konkurs został objęty patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Lublinie Teresy Misiuk, Starosty Biłgorajskiego Kazimierza Pateraka oraz Burmistrza Miasta Biłgoraj Janusza Rosłana. Tematem pierwszej edycji konkursu grafiki komputerowej „Wyraź to w Pixel-ACH!"był Człowiek – twórca genialny. Prace, z wykorzystaniem programów do grafiki komputerowej, miały dotyczyć osiągnięć ludzkości w różnych dziedzinach np. naukowych, technicznych, artystycznych, architektonicznych, medycznych itp. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży nowoczesnych technologii oraz popularyzacja wśród młodych ludzi grafiki komputerowej jako dziedziny sztuki, która stanowi atrakcyjną formę wypowiedzi.


Na konkurs wpłynęło 115 prac. Jury w składzie: dr Konrad Gauda z Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Lublinie oraz dr Bartłomiej Żukowski z Lubelskiego Instytutu Architektury, podczas oceny brało pod uwagę:  zgodność pracy z tematem, znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych, estetykę, kompozycję przestrzenną i barwną, kreatywność oraz oryginalne ujęcie tematu.  Spośród zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs nagrodzono i wyróżniono następujące prace w kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 

1. Kacper Bartnik, Liceum Ogólnokształcące im. Ks. S. Staszica w Hrubieszowie, opiekun: Anna Jańczuk
2. Urszula Płatek, ZSP nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, opiekun: Bogusława Bogucka
3. Marcel Lorek, CKZiU Technikum nr 6 w Sosnowcu, opiekun: Bożena Fulas
Wyróżnienie: Monika Jankowska Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, opiekun: Magdalena Anna Kędziorska
Monice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie grafiki.

* Materiał fotograficzny pochodzi ze strony www.bilgorajska.pl

Tekst: mgr Magdalena Kędziorska

 

EFS poziom polskie kolor