Granice mojego języka
są granicami mojego świata
(Ludwig Wittgersteir)

UWAGA ! KONKURS !
Tradycyjnie z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

przypadającego na 21 lutego rozegramy

SZKOLNE POTYCZKI JĘZYKOWE!

Zadaniem uczestników  -jak w poprzednich edycjach - będzie rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość zasad poprawnościowych i znaczenia wyrazów. Propozycja jest adresowana do uczniów wszystkich klas Technikum i ZSZ. Zwycięzca w każdej z tych kategorii otrzyma tytuł

SZKOLNEGO MISTRZA POLSZCZYZNY 2018 !

Potyczki odbędą się w poniedziałek 19 lutego na 4. godzinie lekcyjnej w sali 218. Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału do piątku 17 II u pań polonistek lub w Bibliotece Szkolnej u p. Alicji Wądołowskiej. O uczestnictwie można także poinformować drogą elektroniczną. Przygotowanie do rywalizacji wymaga
powtórzenia reguł rządzących polszczyzną na podstawie słowników poprawnej polszczyzny, słowników języka polskiego i wyrazów obcych wydanych przez PWN.

Zapraszamy !
Atrakcyjne nagrody czekają ! Nawet bez laurów możesz wiele zyskać !

EFS poziom polskie kolor