47392966 1297464063727892 8943871886106820608 n1 XII 18 w Zespole Szkół im. C.K. Norwida odbył się "Konkurs wiedzy o aids". Z naszej szkoły udział wzięło 3 uczniów : Magdalena Różyńska z kl. III TE , Mateusz Gurtatowski z kl. IV TA oraz Natalia Dombrowska z kl. II TŻ. Magdalena zajęła I miejsce , Mateusz-IV , Natalia- VI. Tego dnia odbył się też " Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia" . Udział wzięło 2 uczniów : Magdalena Różyńska, która zajęła III miejsce oraz Mateusz Gurtatowski -IV miejsce . Wszyscy otrzymali ciekawe nagrody, a opiekunem była Wiesława Kusz.

 47392966 1297464063727892 8943871886106820608 n

EFS poziom polskie kolor