47010884 2194705993913358 3939546339800514560 nCertyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany jest przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, otrzymują go szkoły, które kształtują postawy patriotyczne wśród młodzieży, wzmacniają tożsamość lokalną i regionalną, wyróżniają się wśród innych placówek edukacyjnych innowacyjnością i dbałością o „małą ojczyznę”, w atrakcyjny i efektywny sposób podnoszą poziom w obszarze kształcenia, wychowania i opieki. Kapituła Konkursowa w składzie: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Delegatura IPN w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, przyznała zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Koordynatorem projektu była p. Jolanta Paplińska. Uroczyste wręczenie certyfikatów miało miejsce 29 listopada 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

 

EFS poziom polskie kolor