47379636 2239527306098287 4762699490916302848 oPraca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.

-------------------------------

W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami (źródło: https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza)

W naszej szkole wolontariuszy jest ponad pięćdziesięciu. Są to uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu , PCK i Klubu Krwiodawców. W tym roku szeregi pomocowe zasiliło wielu pierwszoklasistów, co bardzo nas cieszy, i to właśnie oni, w przeważającej ilości osób uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności, która miała miejsce w ten weekend. W coroczną akcje zbierania artykułów spożywczych organizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie włączyliśmy się bardzo chętnie. Pan Zbyszek Kremski – koordynator akcji na terenie Nowego Miasta Lubawskiego nie musiał wcale nas długo namawiać. Chętni uczniowie zgłosili się w przeciągu jednego dnia. Prowadziliśmy zbiórkę na terenie Biedronki przy ulicy Jagiellońskiej i w sklepie Lewiatan. Ludzie bardzo przyjaźnie reagowali na nasze stojące kosze i nikt nie przechodził obojętnie, bo zawsze coś dorzucił do tej „góry
dobroci” . W sumie w całej akcji zebrano 982 kg żywności.

Wszystkim uczniom uczestniczącym w zbiórce serdecznie dziękuję i liczę na to, że wasze chęci do pomagania innym nigdy się nie wypalą. Bądźcie życzliwi i pomocni, nie dziś, tylko zawsze. Wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta WOLONTARIUSZE :)

tekst: Anna Bartkowska, opiekun SU

 

EFS poziom polskie kolor