20190111 143612

W piątek 11 stycznia 2019 roku dwoje uczniów naszej szkoły, po wygraniu eliminacji szkolnych, wzięło udział w eliminacjach okręgowych (II etapie) Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Szczytnie. W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie: Magdalena Różyńska - uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego, Paweł Stępkowski – uczeń klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W eliminacjach okręgowych w Szczytnie uczestniczyło 37 uczniów szkół średnich z trzech województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Po analizie wyników Olimpiady z całej Polski okazało się, że piątka uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w Szczytnie, wezmą udział w eliminacjach centralnych OWoŻiŻ , które odbędą się w kwietniu tego roku w Szczecinie. Nasi uczniowie niestety nie zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady, ale należą się im podziękowania za wkład pracy włożony w naukę do tej trudnej ( wykraczającej zakresem wiedzy znacznie poza poziom szkoły średniej) olimpiady. Uczniów do Olimpiady przygotowała Dorota Brozdowska.

EFS poziom polskie kolor