UWAGA!

BADANIA LEKARSKIE DLA UCZNIÓW

KLAS I TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH

20.08.2019r. (wtorek), 22.08.2019r. (czwartek),

23.08.2019r. (piątek), 27.08.2019r. (wtorek),

w Zespole Szkół Zawodowych w godzinach 800 -1200 w sali 119

Obecność uczniów obowiązkowa.

Możliwośc wyboru dowolnego z podanych 4 dni.

 

EFS poziom polskie kolor