Logotypy Fundusze Europejski Reczpospolista Polska Unia Europejska

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

signal 2021 09 13 174300 2Dnia 13 września 2021r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie odbyło się Narodowe Czytanie utworu "Moralność pani Dulskiej" w wykonaniu grupy teatralnej Fantazja. Przedstawiliśmy ciekawą inscenizację pierwszego aktu sztuki. Publiczność z entuzjazmem przyjęła wystąpienie grupy ,, Fantazja".