Informujemy, iż w szkole wywieszone zostały listy osób przyjętych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Do dnia 30 lipca należy dostarczyć oryginały, świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, aby potwierdzić chęć uczęszczania do szkoły. Dnia 2 sierpnia zostaną wywieszone listy ostateczne z podziałem na klasy. Osoby które do 30 lipca nie dostarczą oryginałów w/w dokumentów, nie znajdą się na tych listach.