1 msc kotewicz lidia kl 2tgipc NMLMiło nam poinformować o wynikach IV Powiatowego Konkursu Graficznego pt. Nowe Miasto i okolice zaklęte w grafice. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Nowomiejski p. Andrzej Ochlak. Hasło czwartej edycji brzmiało „Tajemnicze zakątki ukryte na pocztówce”. Wpłynęło 15 prac. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu prac graficznych, które miały być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu, na temat szczególnych miejsc w Nowym Mieście Lubawskim, a także oddanie tajemniczości, piękna i uroku okolic na pocztówce. Temat skłonił uczestników do graficznej kreacji kart pocztowych, tworzenia krótkich opowieści ilustracją, ujęcia Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. Młodzież w swoich pracach chętnie wykorzystała przedstawienia architektury miejskiej i zabytków okolicznych miejscowości.
--------------------------------

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja wyłoniła laureatów i wyróżniła następujące osoby:

kategoria 16-20 lat

miejsce I – Kotewicz Lidia II TGIPC ZSZ w Kurzętniku
miejsce II – Gawryszewska Patrycja III TGIPC gim ZSZ w Kurzętniku
miejsce III– Filip Piotrowski II TGIPC ZSZ w Kurzętniku

wyróżnienia:

Zuzanna Marchlewska kl III TGIPCgim ZSZ w Kurzętniku
Kacper Różański kl. II TGIPC ZSZ w Kurzętniku
Wiktoria Trzaskawka kl. II TGIPC ZSZ w Kurzętniku

kategoria 11-15 lat: wyróżnienie: Joachim Aranowski Szkoła Podstawowa w Kurzętniku

Skład Jury: Katarzyna Trzaskalska, Anna Faltynowska, Patrycja Brodzińska, Magdalena Kędziorska

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz ZSZ w Kurzętniku odbędzie się 24 czerwca 2022. Prace konkursowe osób nagrodzonych i wyróżnionych można obejrzeć w poniższej galerii.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy. Wyrazy podziękowania składamy także Pani Dyrektor ZSZ w Kurzętniku oraz Panu Staroście Nowomiejskiemu za ufundowanie nagród.

Tekst: Justyna Piotrowska - opiekun konkursu