Informujemy
, rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
w Zespole Szkoł Zawodowych w Kurzętniku, 
odbędzie się 1 września o godzinie 830.

Szkoła Policealna - rozpoczęcie roku szkolnego - 12 września o godzinie 1525
w sali 218.