logo kampaniiMiło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim badaniu pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Badania prowadzone są przez Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską oraz fundację Dbam o Mój Z@sięg. Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Głównym celem działań jest dokonanie oceny poziomu poczucia własnej wartości oraz sprawczości przez młodzież szkolną z uwzględnieniem czasu zdalnej edukacji i pandemii koronawirusa. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji wspierających młodzież w okresie dojrzewania, jak również będą podstawą do przygotowania ogólnopolskiej kampanii społecznej.
-----------------------------
Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń, jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, który pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej. Projekt MŁODE GŁOWY wpisuje się w działania podejmowane przez SZKOŁY ODPOWIEDZIALNE CYFROWO oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEN w pkt. 2.: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Badanie w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku będzie przeprowadzone okresie od 3 stycznia 2023r. do 20 lutego 2023r.

logo kampanii