IMG 20230104 114200W dniu 4.01.2023r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczno- graficzny pt. „Zobacz człowieka”, zorganizowany pod kierunkiem pedagogów szkolnych- Elżbiety Grzywacz, Magdaleny Tessmer i Katarzyny Dobrzyńskiej. Realizując konkurs chciałyśmy przybliżyć tematykę profilaktyki dbałości o zdrowie psychiczne oraz zwiększyć świadomość młodzieży na temat emocjonalności człowieka. Konkurs cieszył się powodzeniem, uczniowie bardzo chętnie wykonali przepiękne i wartościowe pod względem merytorycznym prace. Po zebraniu wszystkich prac konkursowych powołałyśmy komisję w składzie:
-----------------------

1. Katarzyna Trzaskalska
2. Anna Faltynowska
3. Krzysztof Kwiatkowski
4. Magdalena Kędziorska

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu jury obejrzało i oceniło wszystkie prace konkursowe.


Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Jagoda Mazurowska , Natasza Wiśniewska
II miejsce- Lucyna Krezymon, Nadia Kisicka
III miejsce – Lidia Kotewicz , Anna Tułodziecka


Na krótkim apelu zostały rozdane uczniom nagrody rzeczowe i dyplomy. Zarówno Dyrekcja Szkoły jak i organizatorki konkursu podziękowały uczniom za zaangażowanie w konkursie oraz zachęciły do wykazywania się aktywnością we wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę.