1miejsceMiło nam poinformować o wynikach Powiatowego Konkursu Graficznego pt. Grafikuł Czasu- Powiat Nowomiejski za 100 lat. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Nowomiejski p. Andrzej Ochlak. Wyrażamy szczególne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego konkursu. Od ogłoszenia konkursu do 30 kwietnia 2023 wpłynęło ponad 30 prac. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu projektów graficznych na temat przyszłości Powiatu Nowomiejskiego. Wizja artystyczna mogła nawiązywać do fantastyki naukowej, śmiałej prognozy wydarzeń za 100 lat. Wszyscy uczestnicy konkursu zaskoczyli futurystycznym i metaforycznym ujęciem powiatu i okolic, a także bujną wyobraźnią i szerokimi umiejętnościami graficznymi. Uczestnicy chętnie nakreślili plan rozwoju cywilizacji ziemskiej i możliwych jej zagrożeń. Młodzież w swoich pracach wykorzystała przedstawienia architektury miejskiej i zabytków okolicznych miejscowości.

--------------------------------

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja wyłoniła laureatów i wyróżniła :

kategoria 16-20 lat
miejsce I – Julia Szmeichel 19 lat, kl. 4 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej sp w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
miejsce II – Amelia Topolewska 17 lat, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
miejsce III– Oktawian Laskowski 17 lat, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

wyróżnienia:
Weronika Kamińska 17 lat, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Magdalena Fabińska 17 lat, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku


kategoria 11-15 lat

miejsce I – Kucheruk Angelina 15 lat, kl. 1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej/ TI
miejsce II – Dobies Nikodem 15 lat, kl. 1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
miejsce III– Kornela Wolarz 13 lat, kl. 8 Szkoła Podstawowa w Gwiździnach

wyróżnienia:
Paweł Cielecki 15 lat, kl. 1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej sp w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Jakub Gross 12 lat, kl. 7 Szkoła Podstawowa w Bratianie
Anna Tułodziecka 15 lat, kl. 1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej sp w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Laura Gawińska 15 lat, kl.1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej sp w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku


Skład Jury: Katarzyna Trzaskalska - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Magdalena Kędziorska - nauczycielka grafiki i poligrafii, Anna Bartkowska - opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczycielka geografii, Milena Bukowska - bibliotekarka, Jagoda Mazurowska - przedstawiciel uczniów technikum graficznego.

Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz ZSZ w Kurzętniku odbędzie się 16 czerwca 2023 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim (ul. Rynek 1) w ramach podsumowania Powiatowych Dni Rodziny. Prace konkursowe osób nagrodzonych i wyróżnionych można obejrzeć w poniższej galerii.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy. Wyrazy podziękowania składamy także Pani Dyrektor ZSZ w Kurzętniku oraz Panu Staroście Nowomiejskiemu za ufundowanie nagród.

Tekst: mgr Justyna Piotrowska - opiekun konkursu