6859BBA6 8AD6 4D6B BE22 FF8119BEFD9EDnia 19.05.2023r. W GOK Kurzętnik odbyło się szkolenie na temat ,,Dobre praktyki wodne’’ przeprowadzone przez WMZDZ Centrum Edykacji w Olsztynie. Zajęcia prowadziła kadra naukowa UW-M :prof. dr hab. Marek Marks , dr hab. Ireneusz Cymes . W szkoleniu brały udział grupy TR z klasy II i III , pod opieką Pani D.Nehring , W.Kusz i K.Kliniewskiego. Młodzież otrzymała solidną dawkę unikatowej wiedzy popartą certyfikatem ze szkolenia. Tematyka szczegółowa zawierała treści o retencjonowaniu wody na obszarach rolniczych, kształtowaniu krajobrazu przeciwdziałającego ubytkom wody, zagospodarowaniu wód deszczowych , oszczędnym gospodarowaniu wodą  w gospodarstwach rolnych, możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne.