356031976 665045332332961 4704103782858006978 nDnia 23 czerwca 2023r. odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 oraz pożegnania absolwentów klas trzecich Szkoły Branżowej I stopnia. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Pan Zbigniew Ziejewski, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak oraz Sekretarz Rady Rodziców Pani Marzanna Grzywacz. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Katarzyna Trzaskalska, która powitała gości i podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, uczniom za miniony rok szkolny oraz życzyła udanych wakacji.

Krótkie przemówienie wygłosił również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Pan Zbigniew Ziejewski, który wręczył nagrodę uczniowi Kamilowi Zagórskiemu za udział w konkursie dotyczącym Sejmu RP. Natomiast Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak uhonorował najlepszego ucznia Nagrodą Starosty Nowomiejskiego, którą w tym roku otrzymał Filip Florenc.

Warto dodać, że w gronie społeczności szkolnej jest wielu uczniów, którzy odnoszą sukcesy, osiągając najwyższe średnie. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Katarzyna Trzaskalska, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak, wychowawcy klas wręczyli świadectwa i nagrody wyróżnionym osobom oraz absolwentom klas trzecich Szkoły Branżowej I stopnia.
To zaszczytne wydarzenie na zakończenie roku szkolnego dowodzi, że utalentowani uczniowie są nie tylko przyszłością naszej szkoły, ale także obiecującymi specjalistami w swoich dziedzinach.

W trakcie uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać wyjątkowych utworów muzycznych i literackich, prezentowanych przez uzdolnionych uczniów różnych klas.
Przygotowaniem akademii zajął się zespół nauczycieli w składzie : Anna Szramowska, Alicja Studnik, Anita Trela, Kamila Ławicka, Aleksandra Rojewska, Karolina Szałkowska, Małgorzata Prądzińska.

Fotogaleria