1W dniach 10 i 17.11. 2023 pierwsze grupy maturzystów - uczniowie klas V TH, TŻiUG oraz TGiPC udały się z wizytą na KPP w Nowym Mieście Lubawskim. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w Policji. Uczniów przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Mozarczyk. Starszy aspirant Ludmiła Mroczkowska zapoznała nas z procedurą i kryteriami przyjęcia do służby w Policji. Szef Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Leszek Rajkowski opowiedział o swojej 24- letniej pracy w Policji. Opowiedział jak w pracy zawodowej można realizować jednocześnie swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie dowiedzieli się , że służba w Policji to nie tylko „wystawianie mandatów” i „łapanie złodziei”.