IMG 5742W roku 2023 przypadła 100 rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej - laureatki literackiej nagrody Nobla. Rok 2023 jest rokiem pod patronatem pisarki. W celu poznania i popularyzacji twórczości poetki zespół polonistów zorganizował i przeprowadził konkurs na najciekawszego lapbooka o Noblistce. Celem konkursu było propagowanie wiadomości o patronce szkoły. Uczniowie mogli wykazać się m.in. swoimi talentami plastycznymi oraz autorskimi interpretacjami wybranych tekstów.
-------------------
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 04.01.2024r.

Nagrodzeni uczniowie:
1. Miejsce I – Sandra Kopańska (I TŻiUG)
2. Miejsce II – Oliwia Płotka (IIITE/TŻiUG)
3. Miejsce III – Artur Draśpa (IV TGiPC)

Wyróżnienia
1. Anna Żelazna (IV TH/Trach)
2. Dawid Szramowski ( 1 TI)
3. Ewa Kopańska (IV TH/Trach)
4. Jakub Wolski (IV TGiPC)
5. Oliwia Żelazna (III TE/TŻiUG)
6. Rozalia Reis (IV TR/Trach)
7. Wiktor Zieliński (II TGiPC)a