3W roku szkolnym 2023/24 nasza Szkoła drugi raz uczestniczyła w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Katechetycznego ”W dorosłe życie z Bogiem”. Jeszcze w zeszłym roku szkoły ponadpodstawowe połączone były w realizacji zadań ze starszymi klasami szkół podstawowych – w tym (2023/2024) szkoły ponadpodstawowe otrzymały osobną pulę szesnastu zadań – by zrealizować i zakończyć projekt trzeba było wykonać co najmniej osiem. Udało się! …..
---------------------
Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” przeznaczony dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz „W dorosłe życie z Bogiem” przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych to inicjatywa, której inauguracja miała miejsce we wrześniu 2021 roku. Początkowo projekt ten obejmował swym zasięgiem jedynie dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, stopniowo powiększając grono adresatów.

Regulamin projektu powstaje corocznie w oparciu o Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego oraz kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny. Zadania projektowe są wpisane w rytm roku liturgicznego i uwzględniają hasło roku duszpasterskiego, angażując i łącząc środowisko przedszkolne/ szkolne, rodzinne oraz parafialne/ kościelne. Mogą być realizowane w domu, przedszkolu/ szkole i kościele, uwzględniają polskie obrzędy i tradycje religijne, podkreślając wagę ich międzypokoleniowego przekazywania a nade wszystko świadectwo wiary.

W pierwszej edycji (2021/2022) wzięło udział 110 przedszkoli i szkół z całej Polski, a za ich pośrednictwem ok. 9,5 tysiąca dzieci.

W roku szkolnym 2022/2023 - 335 zgłoszeń i udział około 37 tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klas młodszych). Zgłoszono również 105 placówek dotyczących uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, a co za tym idzie – udział wzięło ok. 7 tysięcy młodych ludzi.

W tym roku szkolnym 2023/2024 wyodrębniono szkoły ponadpodstawowe osobno – zgłosiło się do udziału w projekcie 30 szkół ponadpodstawowych – w tym i nasza. Koordynatorem projektu w naszej szkole była p. Iwona Kacprzak-Góralska.