Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024
do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Technikum
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Przydatne informacje dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.