Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwaliła zasady przyznawania stypendium uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski. Wysokość stypendium uzależniona jest od wyników uzyskiwanych w nauce oraz oceny z zachowania. Poniżej treśc uchwaly, regulamin przyzanawania stypendium oraz wniosek.

Uchwała Rady Powiatu
Regulamin przyznawania stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium