Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2022/2023 
do Szkoły Policealnej nr 2
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Szkoły Policealnej nr 2 na rok szkolny 2022/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.