Przewodniczący - Maria Burzyńska
Wiceprzewodniczący - Małgorzata Ziółkowska
Sekretarz - Waldemar Brzeziński
Skarbnik - Gabriela Wysocka