Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
na rok szkolny 2023/ 2024

1. Kamil Zagórski 4TR - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Sandra Mowińska 2TGiPC - Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
3. Karolina Wilk 4 TŻiUG- Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
4. Tymoteusz Zakreta 3TR - Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
5. Andrzej Tułodziecki 5TGiPC- Reprezentant Rady Klasowej
6. Julia Mejka 3a BS -Reprezentant Rady Klasowej
7. Joachim Aranowski 1c BS - Reprezentant Rady Klasowej
 

Działalność uczniów na rzecz Samorządu Uczniowskiego:

MAGDALENA NITKA (3 TGIPC), OLIWIA ŁAKOMA (5 TGIPC), JULIA SKOCKA (5 TGIPC), HUBERT PACZKOWSKI (2 TGIPC), PAWEŁ CIELECKI (2 TGIPC)
sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań, kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

KAMILA KWIATKOWSKA (kl. 5 TR), KACPER KOWALSKI (KL. 5TI), PŁOTKA OLIWIA (3 TE/TŻiUG), 
NATALIA KROPLEWSKA (2 TGIPC/TI), KSAWIER SOKOŁOWSKI (1 TGIPC), LENA TRUSZCZYŃSKA (1 TGIPC), OLIWIER GRANICA (1 TGIPC), LENA KIŃSKA (1 TGIPC), OLIWIA KONOPACKA (1 TGIPC), ADAM UFA (1 TGIPC)
sekcja artystyczna i organizacyjna - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, śpiew, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

JULIA MEDERSKA (5 TGIPC), OSKAR FLORKOWSKI (5 TGIPC), ANNA TUŁODZIECKA (KL.2 TGIPC), 
KRYSTIAN RASZKOWSKI ( KL.1 TGIPC), ZUZANNA MICHEWICZ (2 TGIPC), LAURA GAWIŃSKA (2 TGIPC)
sekcja graficzna podczas uroczystości oraz festynów. Reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły, fotorelacje na szkolnym portalu społecznościowym

PATRYCJA KACZERZEWSKA (5 TE/TU), FIJAŁKOWSKA WIKTORIA (3A BS), WILK KAROLINA (4 TŻiUG), 
TUŁODZIECKI ANDRZEJ (5 TGIPC), KORDALSKI KACPER (2 TGIPC/TI)
sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

KACPER FIGURSKI (kl. 2D BS), WIKTOR WIŚNIEWSKI (Kl. 3A BS)
sekcja organizacyjno- promocyjna, charytatywna, organizacja stoiska szkolnego, reklama, promocja szkoły, akcje szkolne, wolontariat. Łącznik między Branżową Szkołą, a Technikum

JAKUB PIOTROWSKI (kl. 3TI), BARTOSZ DĄBKOWSKI (kl. 3TI), BARTOSZ WOJDAN (kl. 3TI
)
sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie - obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

SEKCJA REPREZENTACJI SZKOŁY W PROJEKCIE DEMOKRACJA W KLASACH BRANŻOWYCH
Filip Florenc 4 TI
Jakub Witkowski 4 TI
Nadia Szulińska 3c BS
Nikola Boruszkowska 3c BS

SEKCJA KONTROLI SZKOLNEGO TIKTOKA
Kamil Zagórski 4 TR
Opiekunowie SU


Opiekunowie SU: mgr Justyna Piotrowska, mgr Anna Bartkowska


Reprezentanci Sztandaru:
(Zadaniem pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią. )

FORMAŃSKA JULIA 1 TGIPC
ZUZANNA TUCHOLSKA 1 TGIPC
FIRAŃSKI FILIP 1 TGIPC
SANDRA MOWIŃSKA 2 TGiPC
ZUZANNA MICHEWICZ 2 TGIPC
JÓZEFOWICZ AMELIA 3 TE/TŻiUG
ŻELAZNA OLIWIA 3 TE/TŻiUG
BARANEK LAURA 3 TE/TŻiUG
LIPIŃSKA KORNELIA 3 TE/TŻiUG
BARTOSZ DYKMAŃSKI 3 TI
MARCIN JÓZEFOWICZ 3 TI
KACPER LEWANDOWSKI 3 TI

Opiekun: mgr Remigiusz Wysocki


ZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
- organizują działalność samorządu
- odbywają narady oraz spotkania z jej członkami;
- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;
- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami klasowymi
- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;
- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły
- promocja szkoły w innych placówkach
- współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, Dietetyk, CNK
- kontakt z dyrekcją szkoły
- kontakt z pedagogiem szkoły i administracją

ZADANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SU:
- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
- podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,
- propagowanie dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i dress code'u
- opieka nad szafkami uczniowskimi
- przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
- udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
- współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

SEKCJA INFORMACYJNA
- prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
- informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
- przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,
- pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,
- przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)

SEKCJA ARTYSTYCZNA, GRAFICZNA, DEKORACYJNA
-dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,
-pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.

SEKCJA CHARYTATYWNA/wolontariat
-inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
-udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
-organizowanie zbiórek, akcji
-współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Dembek, P. Brodzińska, M. Hincman-Mróz
- współpraca ze szkolnym kołem PCK

SEKCJA FOTOGRAFICZNA
- umieszczanie dokumentacji wydarzeń szkolnych na portalu społecznościowym szkoły
- organizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolne
- współpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS

SEKCJA NAGŁOŚNIENIA
- obsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolnych,
- przyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającego
- współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych,
- kontakt z administratorem szkoły