WERONIKA MORAWSKA 3TŻiUG- Przewodnicząca SU - przedstawiciel "głosu" uczniów, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer, informacje na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

AGNIESZKA GUZIK 2 TE/TH gim -Zastępca Przewodniczącej SU, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer uroczystości szkolnych, informacja wewnętrzna w szkole i informacja na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

FAUSTYNA ARANOWSKA 3TGIPC -Sekcja artystyczna i organizacyjna - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

MARTYNA DOBRACKA 2TGiPC gim- Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje - tablica informacyjna z planem lekcji - plakaty informacyjne, ulotki, napisy, pomoc przy dekoracjach szkoły na różne uroczystości, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

PIOTR JARZEMBEK 2 TgiPC gim -Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje - tablica informacyjna z planem lekcji - plakaty informacyjne, ulotki, napisy, pomoc przy dekoracjach szkoły na różne uroczystości, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

OLIWIA ŁAKOMA 2TGiPC sp -Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań , kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

JULIA SKOCKA 2TGiPC sp -Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań , kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

OSKAR FLORKOWSKI 2TGiPC sp - sekcja graficzna. Pomoc graficzna dla szkoły podczas uroczystości oraz festynów. Reprezentant szkoły na forum zewnętrznym.

JULIA MEDERSKA 2TGiPC sp- sekcja graficzna. Pomoc graficzna dla szkoły podczas uroczystości oraz festynów. Reprezentant szkoły na forum zewnętrznym.

SEWERYN KOWALSKI 3 TI- Sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie - obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

KAMILA KWIATKOWSKA 2 TI/TR sp - Sekcja artystyczna i organizacyjna, wolontariat - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

PATRYCJA KACZERZEWSKA 2 TE/TU gim- Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

Opiekun SU: Justyna Piotrowska, Anna Bartkowska


ZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
- organizują działalność samorządu
- odbywają narady oraz spotkania z jej członkami;
- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;
- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami klasowymi
- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;
- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły
- promocja szkoły w innych placówkach
- współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, Dietetyk, CNK
- kontakt z dyrekcją szkoły
- kontakt z pedagogiem szkoły i administracją

ZADANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SU:
- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
- podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,
- propagowania dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i dress code'u
- opieka nad szafkami uczniowskimi
- przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
- udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
- współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.


SEKCJA INFORMACYJNA
- prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
- informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
- przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,
- pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,
- przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)


SEKCJA ARTYSTYCZNA I DEKORACYJNA
-dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,
-pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.


SEKCJA CHARYTATYWNA/wolontariat
-inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
-udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
-organizowanie zbiórek, akcji
-współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Dembek, P. Brodzińska, M. Hincman-Mróz
- współpraca ze szkolnym kołem PCK


SEKCJA FOTOGRAFICZNA
- organizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolne
- współpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS


SEKCJA NAGŁOŚNIENIA
- obsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolnych,
- przyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającego
- współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych,
- kontakt z administratorem szkoły