1Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day), który przypada na 7 kwietnia 2021 roku, jest: "Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich". W Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata.

imagesŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ w 2007 r.  2 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Autyzm polega na odizolowaniu się człowieka od świata zewnętrznego, a także ograniczeniu wymiany informacji pomiędzy osobą cierpiącą na tego typu zaburzenie, a środowiskiem zewnętrznym. Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

wielkanocW Kalendarzu kulinarno-żywieniowym naszej Strefy Gastronomicznej, zamieściliśmy przegląd Kultowych Wielkanocnych smaków, tych które od dawna goszczą w tym okresie na naszych świątecznych stołach. Znajdziemy tam m.in. jaja, żurek czy mazurka i babe wielkanocną. Oprócz faktów i ciekawostek z nimi związanych, znaleźć tam można także historyczne receptury ich przyrządzania. Zachęcamy do lektury. (kliknij aby wejść bezpośrednio do Strefy Gastronomicznej)