IMG 20201124 134629Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie historyczno-plastycznym, pt. „Rok 1920”. W dniu 24.11.2020 roku zebrała się komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Katarzyna Trzaskalska, Pani Justyna Piotrowska oraz Pani Monika Bukowska. W wyniku prac komisji spośród zgłoszonych prac wytypowano trzy, które znalazły się na konkursowym podium.

3Uczniowie klas graficznych z naszej szkoły wzięli udział w X Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji do fragmentu opowieści autorstwa Stefana Themersona pod tytułem: ,,Poczta”. Konkurs był organizowany w ramach Festiwalu Themersonów i miał na celu przybliżenie twórczości Franciszki i Stefana Themersonów, wybitnych artystów i płocczan. Celem konkursu była również popularyzacja wiedzy o technikach graficznych.