IMG 20201218 115622Dnia 16.12.2020 roku rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Podróż przez pokolenia – zawody w mojej rodzinie” organizowany w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Konkurs skierowany był do uczniów Branżowych Szkół I Stopnia Powiatu Nowomiejskiego. Celem konkursu było spojrzenie przez obiektyw na dawny i współczesny rynek pracy, na zawody, maszyny i ludzi; promowanie wiedzy o zawodach dawnych i współczesnych; rozbudzanie zainteresowań dziejami własnej rodziny oraz zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego konstruowania własnej kariery zawodowej.

fotoDnia 4 grudnia 2020 roku dwoje uczniów naszej szkoły: Julia Dera z klasy III oraz Paweł Stępkowski z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych brali udział - po wcześniejszym zakwalifikowaniu się w Etapie Szkolnym - w Etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Z powodu okresu pandemii eliminacje okręgowe odbyły się on-line. Tematyka wiodąca tegorocznej olimpiady to: “Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”. Oprócz tematyki wiodącej uczniowie musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi zasad żywienia, profilaktyki prozdrowotnej, technologii sporządzania potraw, właściwości prozdrowotnych żywności oraz zagrożeń wynikających ze spożywania źle produkowanej czy źle przetwarzanej żywności.

131283640 3846940962023178 3938911604141475460 nDnia 13 grudnia 1981 roku, Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terytorium całego kraju. Dziś, pomimo że mija już 39 lat od tego wystąpienia i tragicznych wydarzeń, które współtowarzyszyły działaniom władz – pamięć nadal trwa. Trwa ona nie tylko w bezpośrednich świadkach tych zdarzeń, ale również w kolejnych pokoleniach młodych Polaków, którzy poznają te wydarzenia z opowiadań uczestników oraz poprzez lekcje historii w szkole.