20210318 224052 2W Zespole Szkół Zawodowych odbył się konkurs polonistyczny na najciekawszą ilustrację wiersza Miłosza, Baczyńskiego, Norwida. Konkurs związany był z obchodami „Roku Miłosza, Norwida i Baczyńskiego”. Celami konkursu było upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich, propagowanie poezji: Baczyńskiego, Miłosza,Norwida, rozbudzanie kreatywności i zdolności artystycznych młodzieży, rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej, czy wzmocnienie wiary we własne możliwości. Zadaniem ucznia było wykonanie pracy będącej ilustracją dowolnego wiersza Kamila Krzysztofa Baczyńskiego, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida wybraną techniką plastyczną/ graficzną w formacie A3

1Grupa uczniów klasy I i II technikum zaangażowała się w przygotowanie zajęć języka niemieckiego dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej w Tylicach. Zajęcia odbyły się we wtorek, 27 kwietnia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczniowie naszej szkoły nie mogli odwiedzić przedszkolaków i samodzielnie poprowadzić z nim zajęć języka niemieckiego. Dla naszych uczniów nie była to jednak przeszkoda w rozwijaniu umiejętności pedagogicznych. ,,Młodzi nauczyciele” nagrali filmiki, dzięki którym mogli zapoznać dzieciaki z wybranymi słówkami w języku niemieckim. Przedszkolaki odwiedziła natomiast pani Monika, nauczycielka języka niemieckiego. Zaprezentowała dzieciom filmiki nagrane przez uczniów i przeprowadziła zabawy utrwalające poznane słownictwo. Przedszkolaki poznały wybrane nazwy członków rodziny, zwierząt, owoców i warzyw w języku niemieckim, a także kolory i liczebniki. Dzieci świetnie się bawiły i wraz z panią Asią i panią Kamilą chciałyby podziękować naszym młodym germanistom.


expomWybierasz sie do Szkoły Branżwej I stopnia? Firma Expom S.A. kształci uczniów szkoły branżowej w następujących zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających (tokarz, frezer, wytaczarz) oraz lakiernik.  Firma zatrudnia także osoby niepełnosprawne. Nauka zawodu trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym warsztacie szkolnym oraz na halach produkcyjnych Expom. Po ukończeniu nauki firma swoim uczniom oferuje zatrudnienie na umowę o pracę. Zobacz film promujący nauke w Expom S.A.