Informujemy, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkoł Zawodowych w Kurzętniku, odbędzie się 1 września, według następującego harmonogramu:

Klasy I - godzina 900
Klasy II - godzina 1000
Klasy III i IV - godzina 11
00
1W bieżącym roku szkolnym był organizowany jubileuszowy - XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności. W interpretacji graficznej tego ogólnego tematu sprawdzili się z sukcesem uczniowie klas graficznych z naszej szkoły. Na konkurs wpłynęło 425 prac z 77 placówek oświatowych i kulturalnych z całej Polski. Prace były oceniane przez jury składające się z artystów plastyków - byli nimi: Magdalena Możdżeń, Benedykt Możdżeń i Wanda Ugarenko.Prace uczniów naszej szkoły zostały nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych:

Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzetniku. Strona została przebudowana aby spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wytycznymi standardów WCAG 2.1. Stara wersja strony dostępna jest pod adres: stara.zszkurzetnik.pl