20210318 224052 2W Zespole Szkół Zawodowych odbył się konkurs polonistyczny na najciekawszą ilustrację wiersza Miłosza, Baczyńskiego, Norwida. Konkurs związany był z obchodami „Roku Miłosza, Norwida i Baczyńskiego”. Celami konkursu było upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich, propagowanie poezji: Baczyńskiego, Miłosza,Norwida, rozbudzanie kreatywności i zdolności artystycznych młodzieży, rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej, czy wzmocnienie wiary we własne możliwości. Zadaniem ucznia było wykonanie pracy będącej ilustracją dowolnego wiersza Kamila Krzysztofa Baczyńskiego, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida wybraną techniką plastyczną/ graficzną w formacie A3

-----------------------
Kryterium oceny prac:
-Oryginalność interpretacji utworu lirycznego .
-Walory artystyczne i estetyczne.

I miejsce w konkursie zajęła Adrianna Ruczyńska – uczennica klasy 2 TH/TŻiUG sp, która wykonała ilustrację do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,,Deszcze".
II miejsce Kamila Kwiatkowska -uczennica klasy 2TI/TR sp – ilustracja do wiersza Norwida ,, Moja piosnka II ” ,
III miejsce Nikola Lewicka – uczennica klasy 1TH/TRach - ilustracja do wiersza ,, Nokturn” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Organizator konkursu - Anna Szramowska