Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2024/2025 
do Branżowej Szkoły II stopnia
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.