Jakie były początki Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku? Jaką drogę przebyła ta placówka? Jak zmieniała się i rozwijała w ciągu minionych sześćdziesięciu lat?
Historia szkoły rozpoczęła się w 1957 roku, kiedy to ówczesne władze postanowiły powołać pierwszą na terenie wtedy powiatu lubawskiego Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Pierwsza lekcja odbyła się 4 listopada 1957 roku. Kadrę nauczycielską tworzyli: Emil Iluk, organizator szkoły, jej pierwszy kierownik oraz nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących i Bolesław Świgoń, który uczył przedmiotów zawodowych.

Kim byli pierwsi pedagodzy pierwszej w powiecie szkoły rolniczej?
Emil Iluk, absolwent seminarium Nauczycielskiego w Kołomyi na Ukrainie był nie tylko kierownikiem Szkoły Podstawowej w Gwiździnach, ale także znanym społecznikiem, z którego inicjatywy powstały min. Dom Ludowy, Ochotnicza Straż Pożarna czy placówka Przysposobienia Obronnego i Wychowania Fizycznego. Bolesław Świgoń był pedagogiem, który również z ogromnym poświęceniem wypełniał swoje obowiązki nauczyciela. Zrezygnował nawet z funkcji zastępcy przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Chyba nie było osoby wśród okolicznych mieszkańców, która nie znałaby mężczyzny na rowerze przemierzającego codziennie, niezależnie od pogody drogę z Nowego Miasta do Gwiździn.

Jak funkcjonowała pierwsza szkoła rolnicza w powiecie? Liczyła 23 uczniów, zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w sali budynku szkoły podstawowej w Gwiździnach. Uczniowie zajęcia praktyczne odbywali we własnych gospodarstwach, a efekty swojej pracy przedstawiali na corocznej wystawie.
Szkoła bardzo szybko rozwijała się, coraz więcej uczniów z pobliskich miejscowości (min. z Krzemieniewa, Kaczego Bagna, Mroczenka i Tylic) rozpoczynało tam swoją edukację rolniczą. Zajęcia zaczęły odbywać się w systemie dziennym. Jak wysoko ceniona była placówka w Gwiździnach może świadczyć ocena zamieszczona w „Głosie Olsztyńskim”: Jest to jedna z najlepszych szkół w województwie…

1 września 1969 roku stał się ważna datą, Szkoła Przysposobienia Rolniczego stała się Zasadnicza Szkołą Rolniczą. Taka „nominacja” wiązała się z wypełnieniem wielu wymagań, które udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu chyba największego w powiecie pasjonata szkolnictwa rolniczego – Bolesława Świgonia.
Kolejną ważną datą był 1 września 1973 roku, kiedy to przy Zasadniczej Szkole Rolniczej powstało Technikum Rolnicze dla Pracujących. Mimo, że placówka rozwija się i przyjmuje coraz więcej uczniów ( w technikum w pierwszym roku naukę rozpoczęło 100 osób) ciągle nie ma swojego budynku . Technikum otwarto w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub., a od 1977 r. z Gwiździn przeniesiona zostaje także Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Szkoły nie tworzą samodzielnej placówki – od 1976 r. włączone zostały do Zespołu Szkół Rolniczych z siedzibą w Czachówkach.

Od 1981 r. budynek przy ulicy Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim zostaje oddany do dyspozycji Zasadniczej Szkole Rolniczej. Co roku świadectwa ukończenia szkoły otrzymują absolwenci dwóch klas. Jednak technikum ciągle „gości” w murach Zespołu Szkół.
Dopiero rok 1990 otwiera nowy rozdział w historii szkoły. Nie tylko do dyspozycji placówki oddany zostaje budynek po komitecie PZPR przy ulicy Grunwaldzkiej, ale także powstaje Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim.
Priorytetem placówki stało się bogacenie zaplecza technicznego i adoptowanie budynku do potrzeb szkoły. Szkoła rozwija się, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy w powiecie i poszerza swoją ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych, a później gimnazjów.
Powoli jednak szkoła traci swój pierwotny charakter typowej szkoły „rolniczej”, czego najlepszym dowodem może być zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych, obowiązująca od 15 października 2009 roku. Jest to także czas, kiedy placówka boryka się z problemami lokalowymi. Dlatego z wielką nadzieją zarówno nauczyciele jak i uczniowie przyjęli decyzję rady powiatu o budowie nowej szkoły w Kurzętniku.

2 września 2013 roku w nowym budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 49 w Kurzętniku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, na której honorowym gościem był ówczesny Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk.
Nowy, przestronny budynek , z jasnymi salami lekcyjnymi i nowocześnie wyposażonymi pracowniami pozwolił Zespołowi Szkół Zawodowych stworzyć bogatą ofertę edukacyjną. Tutaj kształci się młodzież w zawodzie technika informatyka, ekonomisty, handlowca, rolnika, technika cyfrowych procesów graficznych, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Powstały wielozawodowe klasy kształcące młodzież w różnych zawodach, uzależnionych od potrzeb rynku pracy.

Jak długą drogę musiała pokonać Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Gwiździnach, by stać się Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku?
- od dwóch nauczycieli do sześćdziesięcioosobowej kadry pedagogicznej
- od 23 uczniów do przeszło sześciuset
- od jednej sali w szkole podstawowej do nowoczesnego budynku na miarę XXI wieku