314187039 511309581039871 525024716372041197 nW miesiącu październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, pt.: BohaterON – włącz historię! Celem kampanii jest upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego oraz propagowanie postaw patriotycznych. Podczas lekcji historii uczniowie poznali historię wydarzeń, jakie nastąpiły 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W” we Warszawie. W trakcie zajęć zapoznali się z biogramami powstańców warszawskich oraz trudem, jaki został przez nich podjęty podczas nierównej walki z niemieckim okupantem, a także ciężkimi warunkami oraz niebezpieczeństwem na jakie byli narażeni wszyscy uczestnicy powstania.

meiu pp1
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

10Z przyjemnością informujemy, że konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytanie pt. „Warto czytać” został rozstrzygnięty! Celem konkursu było: - rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, - promocja czytelnictwa wśród młodzieży, - kształcenie umiejętności tworzenia plakatu, - rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności. Z zainteresowaniem oglądaliśmy kreatywne pomysły uczestników przelane na papier. Jury konkursowe w składzie p. dyrektor Katarzyna Trzaskalska, p. Justyna Piotrowska , p. Milena Bukowska i p. Leszek Kędziorski miało trudne zadanie by wybrać te najlepsze.