1miejsceMiło nam poinformować o wynikach Powiatowego Konkursu Graficznego pt. Grafikuł Czasu- Powiat Nowomiejski za 100 lat. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Nowomiejski p. Andrzej Ochlak. Wyrażamy szczególne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego konkursu. Od ogłoszenia konkursu do 30 kwietnia 2023 wpłynęło ponad 30 prac. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu projektów graficznych na temat przyszłości Powiatu Nowomiejskiego. Wizja artystyczna mogła nawiązywać do fantastyki naukowej, śmiałej prognozy wydarzeń za 100 lat. Wszyscy uczestnicy konkursu zaskoczyli futurystycznym i metaforycznym ujęciem powiatu i okolic, a także bujną wyobraźnią i szerokimi umiejętnościami graficznymi. Uczestnicy chętnie nakreślili plan rozwoju cywilizacji ziemskiej i możliwych jej zagrożeń. Młodzież w swoich pracach wykorzystała przedstawienia architektury miejskiej i zabytków okolicznych miejscowości.

6859BBA6 8AD6 4D6B BE22 FF8119BEFD9EDnia 19.05.2023r. W GOK Kurzętnik odbyło się szkolenie na temat ,,Dobre praktyki wodne’’ przeprowadzone przez WMZDZ Centrum Edykacji w Olsztynie. Zajęcia prowadziła kadra naukowa UW-M :prof. dr hab. Marek Marks , dr hab. Ireneusz Cymes . W szkoleniu brały udział grupy TR z klasy II i III , pod opieką Pani D.Nehring , W.Kusz i K.Kliniewskiego. Młodzież otrzymała solidną dawkę unikatowej wiedzy popartą certyfikatem ze szkolenia. Tematyka szczegółowa zawierała treści o retencjonowaniu wody na obszarach rolniczych, kształtowaniu krajobrazu przeciwdziałającego ubytkom wody, zagospodarowaniu wód deszczowych , oszczędnym gospodarowaniu wodą  w gospodarstwach rolnych, możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne.