285944910 5508245875892670 3672743108500759825 nDnia 31.05.2022 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się V Powiatowy Konkurs Savoir Vivre, którego tematem przewodnim była „Etykieta przy stole”. Konkurs ten jak co roku objęty został patronatem Starosty Powiatu Nowomiejskiego.Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć drużyn. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości, konkurs otworzył Wicestarosta nowomiejski Pan Jerzy Czapliński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Pani Katarzyna Trzaskalska. Z wielkim entuzjazmem drużyny przystąpiły do konkurencji konkursowych, podczas których uczestnicy rozwiązywali test, zaprezentowali swój stół urodzinowy, rozpoznawali prawidłowe ułożenie sztućców na talerzu, komponowali Menu, składali serwetkę, rozpoznawali naczynia i wykonywali wiele innych atrakcyjnych zmagań. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wyrównany.

received 256925113049171Dobiegła końca realizacja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. W zajęciach brali udział uczniowie klasy III TI/TUiSEO oraz I TI. Co się działo przez ten rok możecie zobaczyć na zdjęciach.

20220510 114729„Rajd Szlakiem Historii Ziemi Lubawskiej”, to niezwykłe wydarzenie, podczas którego uczniowie naszej szkoły, wraz ze swoimi rówieśnikami z „Norwida” mieli okazję zapoznać się z historią naszego regionu w różnych okresach dziejowych. Dzieje regionu przybliżyła Pani Ewelina Dąbrowska. Odwiedziliśmy również miejsca, gdzie zostały posadzone „Dęby Pamięci” upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej, gdzie oddaliśmy cześć pomordowanym. Warto wspomnieć, że na terenie naszej szkoły znajduje się „Dąb Pamięci”, upamiętniający policjanta z Nowego Miasta Lubawskiego Augustyna Krajnika zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Twerze.