1Niezmiernie ucieszyła nas informacja, że praca Julia Czajkowskiej z klasy 3 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej została wyróżniona w jubileuszowej X edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Przyroda w kolorach”. Sukces Julii jest tym większy, że na konkurs wpłynęły 1433 prace. Oprócz prac z Polski najwięcej prac napłynęło z Chin, Australii, Ukrainy i Słowacji. Autorzy prac mieli trudne zadanie, gdyż w przeciwieństwie do poprzednich edycji, gdy temat był zawężony do konkretnego fragmentu przyrody – w edycji jubileuszowej – organizatorzy konkursu postanowili dać uczestnikom wolną rękę w doborze tematu pracy, której inspiracją miała być przyroda.

1Miło nam poinformować, że praca graficzna Julii Mederskiej z klasy 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej uzyskała wyróżnienie w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w Pixel-ACH!”. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Moja rodzina – moja nadzieja” i nawiązywał do słów Richarda Paula Evansa: „Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia.” Organizatorzy konkursu chcieli w ten sposób zmobilizować uczestników do wypowiedzenia w postaci graficznej swoich emocji i przemyśleń związanych z czasem pandemii, podczas której wsparcie bliskich miało szczególne znaczenie dla przeżywania tej trudnej sytuacji.

Informujemy, iż w szkole wywieszone zostały listy osób przyjętych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Do dnia 30 lipca należy dostarczyć oryginały, świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, aby potwierdzić chęć uczęszczania do szkoły. Dnia 2 sierpnia zostaną wywieszone listy ostateczne z podziałem na klasy. Osoby które do 30 lipca nie dostarczą oryginałów w/w dokumentów, nie znajdą się na tych listach.